Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar.

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Psykologassistent MIUN 2018/1326 Östersund 180712
Universitetsadjunkt i matematik MIUN 2018/1324 Östersund 180706
Fakultetshandläggare MIUN 2018/1292 Sundsvall 180702
Projektassistent MIUN 2018/1291 Östersund 180713
Doktorand i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik MIUN 2018/1275 Sundsvall 180831
Helpdeskadministratör MIUN 2018/1257 Östersund 180706
Helpdeskadministratör MIUN 2018/1257 Sundsvall 180706
Universitetsadjunkt i pedagogik MIUN 2018/1236 Sundsvall 180706
Universitetsadjunkt i maskinteknik MIUN 2018/1022 Östersund 180812
Professor i statsvetenskap MIUN 2018/845 Sundsvall 180914
Universitetsadjunkt i arkiv- och informationsvetenskap MIUN 2018/871 Sundsvall 180626
Doktorand i teknisk fysik MIUN 2018/976 Sundsvall 180626
Universitetsadjunkt i ljudproduktion MIUN 2018/1105 Sundsvall 180626
Professor i statsvetenskap MIUN 2018/845 Östersund 180914
Systemingenjör MIUN 2018/1075 Sundsvall 180630
Systemingenjör MIUN 2018/1075 Östersund 180630
Universitetslektor i hälsovetenskap MIUN 2018/1089 Sundsvall 180624
Universitetslektor i hälsovetenskap MIUN 2018/1089 Östersund 180625
Professor i kemiteknik, inriktning katalytisk förädling av lignocellulosa MIUN 2018/536 Sundsvall 180815
Postdoktor inom forskningsområdet starka lignocellulosabaserade material MIUN 2018/1067 Sundsvall 180731
Professor i miljövetenskap, samhällsvetenskaplig inriktning MIUN 2018/519 Östersund 180815
Professor i miljöteknik MIUN 2018/520 Östersund 180815

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna